19 ตุลาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์สหายพล มีชูนึก รองอธิการบดี  นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ๒๕๖๒ โดย มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติให้จัดการแสดงในรูปแบบของการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการบรรเทาทุกข์และภัยพิบัติ จากอุทกภัยสำหรับพี่น้องปวงชนชาวไทย ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ

 

 

 

11 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 76 ครั้ง

Engine by shopup.com