14 ธันวาคม 2562

ดูบทความกรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 22 ก.ค. 62

กรมป่าไม้ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 22 ก.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม

 

กลุ่มงานเทคนิค

2. ช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ

 

3. พนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 2 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

4. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางอิเล็กทรอนิกส์

 

5. นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

12 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1147 ครั้ง

Engine by shopup.com