14 ธันวาคม 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 1 ส.ค. 62

เทศบาลเมืองพิจิตร รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 1 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงล สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตาจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ฝึกให้

 

2. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ งานธุรการ ฝ่ายธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

3. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเก็บเงิน กองคลัง จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

4. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

5. ปฏิบัติหน้าที่คนงาน กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

6. ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

7. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

8. ปฏิบัติหน้าที่คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 6 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

9. ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ กองช่างสุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

10. ปฏิบัติหน้าที่คนงาน กองช่างสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรติดต่อสอบถามขอใบสมัครและขอทราบรายละเอียด ยื่นใบสมัครได้ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

15 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1680 ครั้ง

Engine by shopup.com