29 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ 6 - 20 ส.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ 6 - 20 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

1. ตำแหน่งนิติกร อัตราว่าง 11 อัตรา

1.1 นิติกร (ส่วนกลาง) อัตราว่าง 5 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

 

1.2 นิติกร (ส่วนภูมิภาค) อัตราว่าง 6 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์

 

กลุ่มงานเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท

2. ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ อัตราว่าง 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเขียนแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา
- ได้รับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://moj.thaijobjob.com หรือ www.moj.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ" ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

01 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 2408 ครั้ง

Engine by shopup.com