28 มกราคม 2563

ดูบทความกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 5 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 5 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 (สมัครทางอินเทอร์เน็ต)

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

  

 

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักการทูตปฏิบัติการ จำนวน 50 ตำแหน่ง

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง หรือ
- ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม - 3 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 3 กันยายน 2562 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ "สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2562"

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

26 กรกฎาคม 2562

ผู้ชม 1063 ครั้ง

Engine by shopup.com