12 ธันวาคม 2562

ดูบทความบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 117 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 15 ส.ค. 62

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 117 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 15 ส.ค. 62

 

 

 

 

 

 

ประกาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ จำนวน 111 อัตรา

- อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
- ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

2. เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

- อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
- ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- หากสำเร็จการศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

* งานด้านการบิน
* งานด้านระบบบริหารความปลอดภัย
* งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3. วิศวกร (ระบบบริหารความปลอดภัย) จำนวน 2 อัตรา
- อายุไม่เกิน 30 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
- ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานแบบเข้ากะและปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- หากสำเร็จการศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

* งานด้านการบิน
* งานด้านระบบบริหารความปลอดภัย
* งานด้านการพัฒนา Software

 

4. เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน จำนวน 2 อัตรา
- อายุไม่เกิน 27 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป)
- ผลการทดสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน (นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สามารถปฏิบัติงานบนอากาศยานขนาดเล็กได้ ไม่กลัวความสูง ไม่เมาเครื่องบิน ไม่กลัวที่แคบ
- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม AutoCAD / Spreadsheet / Presentation / Word Editor

 

 

วิธีการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ โดยละเอียดก่อนสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัครหากยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว บวท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางระบบสมัครงาน online พร้อมทั้งอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัครตามที่ บวท. กำหนดใดแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th หัวข้อ "ร่วมงานกับเรา" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

3. หลังจากสมัครทางระบบรับสมัครงาน online เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบจากระบบ และนำมาแสดงตนในการเข้าสอบต่อไป

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

สมัคร Online

01 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 430 ครั้ง

Engine by shopup.com