29 มกราคม 2563

ดูบทความกรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำวน 111 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ส.ค. 62

กรมบังคับคดี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำวน 111 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 19 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

  

 

ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่งนิติกร จำนวน 22 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 17 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์

 

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน จำนวน 13 อัตรา
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

กลุ่มงานบริการ

5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 34 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

 

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 12 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

 

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

 

8. ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย จำนวน 9 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

 

 

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

9. ตำแหน่งช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.))

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://led.thaijobjob.com หรือ http://www.led.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

01 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 2786 ครั้ง

Engine by shopup.com