19 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความประกาศผลสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น '62 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น '62 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ค ทั่วประเทศ

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

สถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ค หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รับผิดชอบการจัดการสอบแข่งขัน ได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับดังกล่าว โดยได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 9,893 คน

การประชุม กสถ. ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผลการสอบภาค ก และภาค ข และได้มีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1. สถิติผู้เข้าสอบภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 338,052 คน ได้เข้าสอบ จำนวน 249,235 คน คิดเป็น 73.73% ใกล้เคียงกับการสอบในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2560)

2. ผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ มีผู้สอบผ่าน (ได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60%) ภาค ก จำนวน 18,321 คน คิดเป็น 7.35% ของผู้เข้าสอบ สอบผ่านภาค ข จำนวน 37,511 คน คิดเป็น 15.05% ของผู้เข้าสอบ โดยเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน คิดเป็น 3.97% ของผู้เข้าสอบ

3. กสถ. ได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ เข่น การแต่งกายในวันสอบผู้เข้าสอบ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต้องแต่งกายชุดสุภาพ โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และให้ผู้เข้าสอบต้องยื่นและส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย

ในตอนท้าย อธิบดี สถ. ได้ยืนยันว่า การดำเนินการสอบแข่งขันในทุกขั้นตอนได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สมัครสอบแข่งขันทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้สอบผ่านหรือผู้ที่ยังไม่สามารถสอบผ่านในครั้งนี้ ได้เชื่อมั่นในกระบวนการสอบ และอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้หวังผลประโยชน์ (ตกเบ็ด) จากผู้สมัครสอบแข่งขัน และร่วมกันดำเนินการทั้งทางกฎหมาย และทางสังคมกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ อปท. และเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้สอบแข่งขันทุกท่าน สำหรับผู้เข้าสอบที่ต้องการขอทราบคะแนนผลการสอบ สามารถขอทราบได้หลังจากที่ กสถ. ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบได้ทราบต่อไป

 

ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2562

 

 

ประกาศผลสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น '62

 

ติดตามผลการสอบได้ที่


https://dlaapplicant2562.com/

 

 

 

 

 

 

05 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 4566 ครั้ง

Engine by shopup.com