29 มกราคม 2563

ดูบทความกรมเจ้าท่า รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

กรมเจ้าท่า รับสมัครเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา และ

2. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

2.1 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 ถึง 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกฯ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.md.go.th "หัวข้อ Job ข่าวสอบออนไลน์" หรือ https://md.thaijobjob.com เลือก "รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ" ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 867 ครั้ง

Engine by shopup.com