12 ธันวาคม 2562

ดูบทความองค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 26 ส.ค. 62

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง จำนวน 184 อัตรา ตั้งแต่ 8 - 26 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การเภสัชกรรม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงาน จำนวน 41 อัตรา

* สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

- วุฒิการศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 10 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปวส. จำนวน 13 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปวช. จำนวน 17 อัตรา

 

 

2. ลูกจ้างประจำ จำนวน 143 คน

* สามารถจำแนกตามวุฒิการศึกษาได้ดังนี้

- วุฒิการศึกษาปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปวส. จำนวน 16 อัตรา
- วุฒิการศึกษาปวช. จำนวน 30 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ม.6 (สายวิทยาศาสตร์) จำนวน 20 อัตรา
- วุฒิการศึกษา ม.3/ม.6 จำนวน 72 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.gpo.or.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 270 บาท (อัตราเดียวกันทั่วประเทศ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ และตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

07 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 278 ครั้ง

Engine by shopup.com