19 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ มรส.คว้ารางวัลระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรฯ มรส.คว้ารางวัลระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth

 

 

 

 

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)ระดับประเทศ ประจําปี 2561 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ทางชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการดําเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาได้เรียนรู้ ซึมซับ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งหลังจากมีการพิจารณาติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ Green youth ของมหาวิทยาลัยแล้ว ปรากฎว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผลการพิจารณาประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงิน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประเมินโครงการฯ กว่า 42 มหาวิทยาลัย

 

 

 อาจารย์วีณา จิรัติฐิวรุตม์กุล ชัยสาร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ในการรับรางวัลนักศึกษาได้มีการสรุปโครงการของชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทราบถึงโครงการที่ทางชมรมได้ดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย โดยนายนพปฎล หนูทับ ประธานชมรม นายจีรวัช แซ่ก๋ง รองประธาน นางสาวธัญญารัตน์ พรหมฤทธิ์ สมาชิกชมรม และนางสาวปิยะนุช ปานสุวรรณ เลขาชมรม ตัวแทนนักศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 28 ครั้ง

Engine by shopup.com