28 มกราคม 2563

ดูบทความนิสิต ม.มหาสารคาม รู้ซึ้งถึงคุณค่าน้ำ ร่วมรณรงค์ "น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด"

นิสิต ม.มหาสารคาม รู้ซึ้งถึงคุณค่าน้ำ ร่วมรณรงค์ "น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด"

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เชิญชวนนิสิต คณาจารย์ บุคลากรผู้ใช้น้ำ ร่วมกันรณรงค์และประหยัดน้ำคนละนิด เพื่อรวมพลังฝ่าวิกฤตภัยแล้ง "น้ำดิบเหลือน้อย ใช้สอยต้องประหยัด" หากพบท่อแตกรั่ว รีบแจ้งกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันพบว่า น้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่สูบจากแม่น้ำชีมีปริมาณน้ำน้อยกว่าทุกปีและลดลงอย่างต่อเนื่อง หากไม่ร่วมกันรณรงค์ประหยัดน้ำในวันนี้ อนาคตอาจส่งผลกระทบให้การผลิตและจ่ายน้ำให้ผู้ใช้ไม่เพียงพอและขาดความต่อเนื่องได้

 

 

 

 

 

 ดังนั้น เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตน้ำน้อยไปได้ ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำทุกคน รวมพลังใช้น้ำประปาในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและรู้คุณค่าด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น ดูแลก๊อกน้ำและอุปกรณ์ใช้น้ำให้ปิดอยู่เสมอ เป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจดูแลอุปกรณ์ใช้น้ำ ท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและแจ้งซ่อมแซมทันทีเมื่อชำรุด รวบรวมจานชาม ถ้วยกาแฟ แก้วน้ำ เพื่อล้างครั้งละมากๆ ใช้ภาชนะรองน้ำแทนการเปิดน้ำโดยตรงจากก๊อกน้ำ ปิดน้ำทุกครั้งที่ไม่ใช้ รวมถึงควรหมั่นสำรวจระบบประปาภายในบ้านอยู่เสมอด้วยการตรวจสอบก๊อกน้ำ เส้นท่อ และสุขภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่ให้มีการรั่วไหล โดยหากตรวจสอบพบท่อประปาแตกรั่ว ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถแจ้งได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043- 754044 โทรศัพท์หมายเลขภายใน 1352

 

 

 ด้าน นางสาวภัทรทิวา ไตรบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาศัยอยู่ภายในหอพักกันทรวิชัย ซึ่งเป็นหอพักภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ขอเชิญชวนให้เพื่อนๆ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกคน ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า มีหลายวิธีที่จะทำได้คนละเล็กละน้อย เช่น ไม่เปิดน้ำก๊อกให้ไหลทิ้งขณะแปรงฟัน เห็นน้ำไหลให้รีบปิดก๊อก แจ้งซ่อมเมื่อเห็นท่อน้ำชำรุด เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน นางสาวภัทรทิวา กล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 120 ครั้ง

Engine by shopup.com