12 ธันวาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 30 ส.ค. 62

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 72 อัตรา ตั้งแต่ 13 - 30 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดโรงพยาบาลร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก
- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

2. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 35 อัตรา

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 - 35 ปี
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

5. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทั่วไป เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา

- เพศชาย อายุ 20 - 40 ปี
- ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

7. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

- เพศชาย หรือหญิง อายุ 20 - 50 ปี
- ได้รับวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดร้อยเอ็ด
- ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ชั้น 6 โทร. 0-4351-8200-5 ต่อ 7659, 7669 หรือ www.reh.go.th หัวข้อข่าวประกาศรับสมัครงาน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 519 ครั้ง

Engine by shopup.com