28 มกราคม 2563

ดูบทความสพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

สพป.อุดรธานี เขต 1 รับสมัครตำแหน่งครูผู้สอน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูผู้สอน แทนตำแหน่งว่าง จำนวน 5 อัตรา และตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง

 

อัตราว่าง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา 10 กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้

1. นาฏศิลป์          จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. วิทยาศาสตร์          จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. สังคมศึกษา          จำนวน 1 ตำแหน่ง
4. คณิตศาสตร์          จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. เกษตร          จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. ปฐมวัย
7. ภาษาไทย
8. ภาษาอังกฤษ
9. คอมพิวเตอร์
10. ศิลปศึกษา

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครบถ้วนในวันสมัคร

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

3. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งทางคุรุสภาออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้าย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยขอใบสมัครที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.udn1.go.th ยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 เลขที่ 7/7 ถนนโพศรี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์หมายเลข 042-222041 ต่อ 28

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 838 ครั้ง

Engine by shopup.com