12 ธันวาคม 2562

ดูบทความม.ราชภัฏสุราฎร์ธานี จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ม.ราชภัฏสุราฎร์ธานี จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

เมื่อวานนี้(5 ส.ค. 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธานและร่วมเดินแบบส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าเมือง

 

 

 

 ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสะท้อนภูมิปัญญาผ้าไทย พร้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมและพัฒนาขนบธรรมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติไปสู่สากล

 

 นายธีรพันธ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ภายในงานมีกิจกรรม การเสวนาเรื่อง "ผ้ายก : พัสตราภรณ์ล้ำค่า ภูมิปัญญาของแผ่นดิน" การจัดนิทรรศการผ้าไทย/ผ้ายก การสาธิตการทอผ้ายกบ้านท่ากระจาย การสาธิตการทำขนมไทย การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถานศึกษา ที่อนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง มีการแสดงแบบเทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น รวมทั้งการแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 106 ครั้ง

Engine by shopup.com