12 ธันวาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกหน่วยบริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)

 

 

 

 

 

อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรรณภูมิ) นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร่วมกับศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี บริการเชื่อมซ่อมอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์ต่างๆ ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

09 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 140 ครั้ง

Engine by shopup.com