12 ธันวาคม 2562

ดูบทความสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 4 อัตรา

1. โรงเรียนวัดประดู่ทอง ทางวิทยาศาสตร์
2. โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสวรรค์) ทางคณิตศาสตร์
3. โรงเรียนบ้านปากสระ ทางคณิตศาสตร์
4. โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง(ปรางปราณีต) มิตรภาพที่ 127 ทางคณิตศาสตร์

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในทางวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ปริญญาบัตรที่ระบุในประกาศรับสมัครนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันรับสมัครสรรหาวันสุดท้าย ตามบัญชีรายละเอียด สาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศนี้

 

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกโดยคุรุสภาหรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งยังไม่หมดอายุ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครเข้ารบการสรรหาให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทรศัพท์ติดต่อหมายเลข 074-671747

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 238 ครั้ง

Engine by shopup.com