12 ธันวาคม 2562

ดูบทความคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงาน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค. 62

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงาน จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร และพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ครั้งที่ 15/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
- ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 7 อัตรา

- ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถาบันอื่นๆ หรือของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร (อย่างน้อย 6 เดือน)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0-5596-7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/คำสั่ง/สมัครงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 634 ครั้ง

Engine by shopup.com