28 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 62

โรงพยาบาลรัตภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลรัตภูมิ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 3 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
- เพศหญิง
- มีอายุ 20 - 30 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

2. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
- เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

3. พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
- เพศชาย - หญิง (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- มีอายุ 20 - 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

4. พนักงานบริการ (รักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษา (ป.6)
- เพศชาย
- มีอายุ 20 - 45 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 โรงพยาบาลรัตภูมิ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ภาคเช้า เวลา 09.00 - 12.00 น. / ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. *** กรุณาแต่งกายสุภาพ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

10 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 147 ครั้ง

Engine by shopup.com