13 สิงหาคม 2563

ดูบทความสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งวิศวกรเหมืองแร่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนคราชสีมา
3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเหมืองแร่ และ
2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เปิดเว็บไซต์ https://industry.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 528 ครั้ง

Engine by shopup.com