19 สิงหาคม 2562

ข่าวประกาศ

รวมลิงค์ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ. 2562 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 20 อัตรา (ชาย 19 อัตรา และหญิง 1 อัตรา) สมัครในวันที่ 31 ก.ค. 62 กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เป็นพนักงานราชการ จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 18 - 30 ก.ค. 62 สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 22 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 62

ดูบทความนักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาราชมงคลสุวรรณภูมิรู้ทันเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล เกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษการกระทำความผิดเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมบูรณาการ ๓ ชั้น ๓ อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 34 ครั้ง

Engine by shopup.com