29 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม
- มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความประพฤติดี

 

 

2. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยหรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
- มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความประพฤติดี

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

14 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 223 ครั้ง

Engine by shopup.com