29 มกราคม 2563

ดูบทความเทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ส.ค. 62

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 92 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ)

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา
4. คนสวน จำนวน 3 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) จำนวน 3 อัตรา
3. คนสวน จำนวน 4 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 16 อัตรา
6. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 56 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และเวลา 13.00 - 16.30 น. (โปรดแต่งกายชุดสภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1230 ครั้ง

Engine by shopup.com