29 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 23 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่ 15 - 23 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 4 อัตรา

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 5 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนตกแต่งสวน จำนวน 5 อัตรา

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง คนครัว จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-337-3115-6 ต่อ 119, 132

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 218 ครั้ง

Engine by shopup.com