29 มกราคม 2563

ดูบทความการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ ประปาทันใจระยะ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 5 อัตรา

- มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวลอ่อนน้อม เป็นนักฟังที่ดีและทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- มีวินัยในการทำงาน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
- มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีความชำนาญในเส้นทางของพื้นที่ปฏิบัติงาน
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- หากสามารถสื่อสารภาษาพื้นถิ่นในพื้นที่ปฏิบัติงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในโครงการประปาทันใจ (มิสเตอร์ประปา) ต้องมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่การประปาส่วนภูมิภาครับผิดชอบ และอาจต้องปฏิบัติงานในยามวิกาล สุภาพสตรีควรพิจารณาลักษณะงานก่อนการสมัคร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ (ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 329 ครั้ง

Engine by shopup.com