29 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 30 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 30 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีลักษณะความพิการที่สามารถปฏิบัติงานที่กำหนดได้
- สามารถเขียนและอ่านหนังสือได้

 

2. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 5 อัตรา

- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีหลังเก่า ชั้น 2) ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3721-4774 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 649 ครั้ง

Engine by shopup.com