29 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้   รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ส.ค. 62

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้   รับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา   วุฒิปริญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท ,วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าเงินเดือน 13,000 บาท

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
3. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ ส่วนอำนวยการ  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 025614292-3 ต่อ 5249   หรือเบอร์โทร 081-7729618

 

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน

ใบสมัคร

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 454 ครั้ง

Engine by shopup.com