29 มกราคม 2563

ดูบทความศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุงเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เภสัชกร จำนวน 2 อัตราและสำรอง

- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตราและสำรอง

- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาที่ ก.พ. รับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

3. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตราและสำรอง

- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

4. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตราและสำรอง

- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตราและสำรอง

- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel และ Internet
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ศูนย์โรคตา สาขาสุขุมวิท ชั้น 2 อาคาร Bangkok Mediplex สุขุมวิท 42 พระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือสามารถยื่นใบสมัครได้ที่งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม. 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 - 21 สิงหาคม 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0-3438-8700-2, 0-3432-5818, 0-3432-1244 ต่อ 5117

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

15 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 112 ครั้ง

Engine by shopup.com