29 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงาน ก.พ. รับสมัครผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ส.ค. 62

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) จำนวน 5 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท

 

 

คุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2. กรณีสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศต้องผ่านการพิจารณารับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ก่อนวันที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "ข่าว" เลือก "ข่าวสมัครงาน" เลือก "ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ (ปริญญาตรี)" พร้อมอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว (ประเภทไฟล์ประเภท .JPG ขนาดไฟล์รูปถ่ายประมาณ 40 - 100 KB)

 

ทั้งนี้ การสมัครคัดเลือกจะถือว่ามีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครคัดเลือกได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 329 ครั้ง

Engine by shopup.com