29 มกราคม 2563

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 30 ส.ค. 62

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่ 21 - 30 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

2. คนงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
3. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ใดประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวัน และเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) โทร. 0-7334-9789 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ www.pattanipa.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

16 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 807 ครั้ง

Engine by shopup.com