29 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมสัครเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

โรงพยาบาลสันป่าตอง รับสมสัครเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ส.ค. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสันป่าตอง เรื่อง รับสมสัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

2. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นความจำนงด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสันป่าตอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

 


คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

17 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 113 ครั้ง

Engine by shopup.com