13 สิงหาคม 2563

ดูบทความกรมทหารพรานที่ 45 นราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 30 ก.ย. 62

กรมทหารพรานที่ 45 นราธิวาส รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานชาย จำนวน 50 อัตรา ตั้งแต่ 1 - 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมทหารพรานที่ 45 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานชาย ในสังกัด กรมทหารพรานที่ 45 ประจำปี 2563 จำนวน 50 อัตรา

- มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 ถึง 16.00 เป็นต้นไป สมัครได้ที่ กรมทหารพรานที่ 45 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โทร. 073-6721448 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (สำหรับการรับสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งเสิน)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ และคุณสมบัติของผู้สมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

19 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 8935 ครั้ง

Engine by shopup.com