02 มิถุนายน 2563

ดูบทความกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 19 ส.ค - 19 ก.ย. 62

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่ 19 ส.ค - 19 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สนามสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จำนวน 19 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

2. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 3 อัตรา

 

กลุ่มงานบริหาร

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 8 อัตรา
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยแม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

 

หมายเหตุ บัญชีนี้ไม่ใช้บรรจุใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส)

 

สนามสอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก จำนวน 1 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) จำนวน 1 อัตรา

 

หมายเหตุ บัญชีนี้ใช้บรรจุเฉพาะศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกเท่านั้น

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม - 19 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

02 กันยายน 2562

ผู้ชม 1431 ครั้ง

Engine by shopup.com