22 กันยายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 103 อัตรา ตั้งแต่ 2 - 13 ก.ย. 62

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 103 อัตรา ตั้งแต่ 2 - 13 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบติงานโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานช่วยพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน 103 อัตรา

- สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) หรือเทียบเท่า

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

- สมัครด้วยตนเองได้ที่ กำลังพล กองอำนวยการ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้า รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-7234 ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.30 น. ถึง 15.30 น.

- สามารถดาวน์โหลดแบบชฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ( www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th ) โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อยพร้อมกับแนบเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่กำหนดไว้

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

22 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 6057 ครั้ง

Engine by shopup.com