22 กันยายน 2563

ดูบทความมณฑลทหารบกที่ 310 ตำแหน่ง ประจำหมวดดุริยางค์ (ชกท.041) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 310 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

มณฑลทหารบกที่ 310 ตำแหน่ง ประจำหมวดดุริยางค์ (ชกท.041) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 310 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศมณฑลทหารบกที่ 310 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุน หรือ บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง ประจำหมวดดุริยางค์ (ชกท.041) หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 310 (อัตรา สิบเอก) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. เพศชาย มีความสูงตั้งแต่ 160 เซนติเมตรขึ้นไป ขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 310 (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าสมัคร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและดำเนินการ ธุรการในการสอบคัดเลือกฯ คนละ 100 บาท

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

24 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1226 ครั้ง

Engine by shopup.com