10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครพนักงาน จำนวน 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สังกัดสำนักการเงินการคลัง

1.1 ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
1.2 นักบริหารการเงิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

2. สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน

2.1 นักตรวจสอบภายใน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

3. สังกัดสำนักงานนโยบายและแผนงาน

3.1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น จำนวน 2 อัตรา

 

4. สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย

4.1 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

5. สังกัดสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

5.1 นักพัฒนาหลักสูตรด้านการบิน ระดับต้น จำนวน 3 อัตรา
5.2 นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 2 อัตรา

 

6. สังกัดกองวิชาบริการการบิน

6.1 ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

7. สังกัดกองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน

7.1 ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
7.2 ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
7.3 พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

8. สังกัดกองวิชาบริหารการบิน

8.1 ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) จำนวน 2 อัตรา

 

9. สังกัดสำนักวิชาการ

9.1 นายทะเบียน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา

 

10. สังกัดศูนย์ฝึกการบิน

10.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.catc.or.th หรือ http://catc.thaijobjob.com ให้ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยพิมพ์รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำนวน 30 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2562

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

26 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1672 ครั้ง

Engine by shopup.com