02 มิถุนายน 2563

ดูบทความสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 13 ก.ย. 62

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 15 อัตรา ตั้งแต่ 5 - 13 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 


 

 

 

 

 

ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานบรรณารักษ์ กองวิทยาการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์

 

2. เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ กองพยาธิวิทยา สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และต้องมีใบผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

 

3. พนักงานธุรการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 4 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

4. พนักงานไฟฟ้า สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 6 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

5. พนักงานไฟฟ้า สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 1 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 

6. พนักงานขับรถ แผนกบริการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ จำนวน 2 อัตรา
- คุณวุฒิผู้สมัครมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2534-0122 ในเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 สุภาพบุรุษ แต่งกายชุดสุภาพ (ห้ามใส่กางเกงยีนส์) รองเท้าหุ้นส้น และสุภาพสตรี แต่งกายชุดสุภาพ (สวมกระโปรง) รองเท้าหุ้มส้น

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิดเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

12 กันยายน 2562

ผู้ชม 818 ครั้ง

Engine by shopup.com