27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 2 - 30 ก.ย. 62

โรงพยาบาลศรีธัญญา รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 30 อัตรา ตั้งแต่ 2 - 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา

3. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

4. ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา

6. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.) กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวช.) กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ จำนวน 9 อัตรา

12. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

30 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 1295 ครั้ง

Engine by shopup.com