26 มกราคม 2563

ดูบทความสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 63 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 


 

 

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา

2. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

8. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำวน 27 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

 

 


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภายบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น.)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

05 กันยายน 2562

ผู้ชม 362 ครั้ง

Engine by shopup.com