26 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 20 ก.ย. 62

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 12 - 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวทิยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

 

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 

4. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ
- มีความรู้ ความสามารถในพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 35 คำ หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คำ

 

5. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 

6. ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

7. ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- เพศชาย
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

 

8. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ 12 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย 13.00 - 16.30 น.)

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

 

 

06 กันยายน 2562

ผู้ชม 144 ครั้ง

Engine by shopup.com