22 กันยายน 2563

ดูบทความโรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.ย. 62

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 37 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ก จำนวน 12 อัตรา

3. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

6. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ (คนงาน) จำนวน 2 อัตรา

9. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

10. ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา

11. ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา

12. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ขับรถยนต์) จำนวน 1 อัตรา

13. ตำแหน่งพนักงานพิธีสงฆ์ จำนวน 3 อัตรา

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมั้คร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และแผนงานประเมินผล อาคารมูลนิธิ ชั้น 3 โรงพยาบาลสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2640-9537-46 ต่อ 1300-1 หรือดูได้ที่ www.priest-hospital.go.th โดยผู้สมัครสอบไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 481 ครั้ง

Engine by shopup.com