25 มกราคม 2563

ดูบทความเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 20 ก.ย. 62

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองคลัง

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนนวน 1 อัตรา

 

พนักงานจ้างทั่วไป

1. กองช่าง จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) จำนวน 7 อัตรา

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โทรศัพท์หมายเลข 038-193115-20 ต่อ 4110 หรือทางเว็บไซต์ www.dhr.go.th

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 432 ครั้ง

Engine by shopup.com