26 มกราคม 2563

ดูบทความโรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 20 ก.ย. 62

โรงพยาบาลลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่ 16 - 20 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 4 อัตรา

- มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

 

2. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 3 อัตรา

- มีความรู้ควาามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ไม่จำกัดวุฒิ)

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลลำพูน โทร. 0-5356-9100 ต่อ 71241 ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ เช้า 09.00 - 12.00 น. บ่าย 13.30 - 16.00 น.

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 268 ครั้ง

Engine by shopup.com