25 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (วทบ.เกษตรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น พืชศาสตร์ ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ)
- มีความรู้ความสามารถในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชชนิดต่างๆ การอนุบาลต้นไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และงานเอกสาร งานวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรของกรุงเทพมหานคร
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์เพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อกรุงเทพมหานคร ชั้น 3 อาคาร 3 สำนักพัฒนาสังคม (บริเวณโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2)
- อัตราค่างจ้าง 15,000 บาท/เดือน

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

รับสมัครวันที่ 6 - 12 กันยายน 2562 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรม สำนักการส่งเสริมอาชีพ อาคาร 3 ชั้น 5 เลขที่ 4095/25-26 ถนนมิตรไมตรี 3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2247-9499 หรือ 0-2247-9540 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 328 ครั้ง

Engine by shopup.com