25 มกราคม 2563

ดูบทความสำนักงานสวัสดิการสังคม กทม. รับอาสาสมัคร จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

สำนักงานสวัสดิการสังคม กทม. รับอาสาสมัคร จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักพัฒนาสังคม เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงานสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำศูนย์สร้างโอกาสเด็ก กรุงเทพมหานคร รับจำนวน 2 อัตรา

2. อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ประจำรถสวัสดิการเคลื่อนที่ รับจำนวน 13 อัตรา

3. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายการดำเนินการบ้านอิ่มใจ รับจำนวน 13 อัตรา

4. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รับจำนวน 9 อัตรา

5. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง รับจำนวน 6 อัตรา

6. อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 รับจำนวน 15 อัตรา
(1 คน สมัครได้เพียง 1 อัตรา)

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 10 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 450 ครั้ง

Engine by shopup.com