25 มกราคม 2563

ดูบทความกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 13 ก.ย. 62

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครลูกจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่ 9 - 13 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารหนี้ จำนวน 16 อัตรา

- สัญชาติไทยเพศชาย/หญิงบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- ปฏิบัติงานด้านโทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะได้รับการพิจารณาการสอบผ่านการสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษ

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดเว็บไซต์ https://studentloan.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

 

07 กันยายน 2562

ผู้ชม 939 ครั้ง

Engine by shopup.com