10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 27 ก.ย. 62

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน จำนวน 95 อัตรา ตั้งแต่ 11 - 27 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

2. ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

3. พนักงานการเงินและการบัญชี จำนวน 14 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

4. พนักงานบริหารจัดการความรู้ จำวน 6 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

5. พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน จำนวน 19 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

6. นิติกร จำนวน 14 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

7. พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ จำนวน 21 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

8. พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จำนวน 9 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ สารสนเทศ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมด้วยภาษา Java Script, Java หรือภาษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- มีประสบการณ์การทำงานในด้านสารสนเทศ หรือโปรแกรมเมอร์ หรือวิเคราะห์ระบบ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- มีความรู้ด้านการจัดการฐานข้อมูล Oracle หรือ MySQL ได้

 

9. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 9 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านการบริหาร สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ที่ ก.พ. ให้การรับรอง
- เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

 

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ https://villagefund.thaijobjob.com  หัวข้อ "รับสมัครคัดเลือกพนักงานสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" ตั้งแต่วันที่ 11 - 27 กันยายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 795 ครั้ง

Engine by shopup.com