26 มกราคม 2563

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์ โชว์ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

มทร.รัตนโกสินทร์ โชว์ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ( มทร.รัตนโกสินทร์ ) โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ "ค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6" สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 14-18 ปี ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2562 ณ ราชมงคลชมคลื่นหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมวิชาการและนันทนาการต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกภาวะการเป็นผู้นำ การศึกษาดูงานโครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยในพระราชดำริ และกิจกรรม Walk Rally ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน

 

 

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 224 ครั้ง

Engine by shopup.com