25 มกราคม 2563

ดูบทความศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ก.ย. 62

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

 

 

 

ประกาศศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการของศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
- สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรายเดือน จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

 

3. จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา

- มีสุขภาพแข็งแรง

 

4. จ้างเหมาบริการคนสวน จำนวน 1 อัตรา

- มีสุขภาพแข็งแรง

 

5. จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา

- มีสุขภาพแข็งแรง

 

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เสมียนตราจังหวัด) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ถนนเอเชีย 13000 โทรศัพท์ 0-3533-5244, 0-3533-6563 ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกเพื่ออ่าน : ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 423 ครั้ง

Engine by shopup.com