10 กรกฎาคม 2563

ดูบทความมทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรมไทย แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตรกรรมไทย แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 18.08 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  เสด็จออก  ณ  พระตำหนักจักรีบงกช อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  (มทร.รัตนโกสินทร์)  เฝ้าถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปกรรมไทย ที่ทรงศึกษามาปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการต่าง ๆ ด้านการกุศลเกี่ยวกับวัดและโบราณสถาน โดยทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย และชาวต่างชาติ เห็นถึงความงดงาม ประณีตของงานศิลปกรรมประจำชาติไทย

 

 

 

  

 

 

 

10 กันยายน 2562

ผู้ชม 319 ครั้ง

Engine by shopup.com